OBSZARY TEMATYCZNE

XIV SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM

1. Badania zjawisk fizycznych w procesie skrawania
2. Modelowanie i symulacja procesu skrawania oraz operacji obróbkowych
3. Rozwój materiałów narzędziowych i powłok nakładanych na ostrza skrawające
4. Rozwój konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów narzędziowych
5. Optymalizacja operacji obróbkowych oraz ekologia w obróbce skrawaniem
6. Badania i ocena właściwości warstwy wierzchniej
7. Problemy wydajności i jakości obróbki w różnych obszarach przemysłu
8. Obróbka materiałów trudnoskrawalnych
9. Zastosowanie technologii IT w procesach obróbkowych
10. Technologia obróbki nagniataniem
11. Metrologia procesu i systemu obróbkowego

XLIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ

1. Nowe technologie procesów obróbki ściernej
2. Innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i technologii narzędzi ściernych
3. Monitorowanie i optymalizacja procesów obróbki ściernej i erozyjnej
4. Badanie i ocena topografii powierzchni oraz właściwości fizycznych warstwy wierzchniej
5. Modelowanie procesów i operacji obróbki ściernej
6. Procesy mikronagniatania oraz metody i zastosowania obróbki elektrochemicznej
7. Hybrydowe procesy obróbki ściernej
8. Automatyzacja i robotyzacja procesów obróbki powierzchniowej
9. Ekologia w obróbce ściernej
10. Zarządzanie i przeróbka odpadów poszlifierskich
11. Konstytuowanie właściwości adhezyjnych powierzchni

3

prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zaleski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI

081 538 42 38
k.zaleski@pollub.pl


dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. uczelni

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

081 538 42 30
j.jozwik@pollub.pl

dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. uczelni

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. uczelni

WICEPRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

081 538 42 32
a.rudawska@pollub.pl


SEKRETARZ KONFERENCJI

dr inż. Agnieszka Skoczylas

SYSTEM REJESTRACJI I PROMOCJA

dr inż. Jakub Matuszak

SKŁAD SESJI, WERYFIKACJA PREZENTACJI

dr inż. Ireneusz Zagórski

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW, WERYFIKACJA PREZENTACJI

dr inż. Paweł Pieśko

WSPARCIE TECHNICZNE UCZESTNIKÓW, WERYFIKACJA PREZENTACJI

dr inż. Krzysztof Ciecieląg

FINANSE

dr inż. Mariusz Kłonica

MEDIA I SKŁAD SESJI

dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska

Strona internetowa i projekty graficzne

mgr inż. Ewelina Kosicka

SEKRETARZ KONFERENCJI

dr inż. Agnieszka Skoczylas

Na co dzień zajmuję się prowadzeniem badań związanych z technologią obróbki nagniataniem.

W ramach przygotowań do konferencji pełnię funkcję sekretarza, dbając o bezpośredni kontakt z Państwem.

SYSTEM REJESTRACJI I PROMOCJA

dr inż. Jakub Matuszak

Naukowo zajmuję się badaniem właściwości warstwy wierzchniej po obróbce mechanicznej.


W ramach konferencji jestem odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia informatycznego w systemie rejestracji i prowadzenie działań w mediach społecznościowych.

SKŁAD SESJI, WERYFIKACJA PREZENTACJI

dr inż. Ireneusz Zagórski

W mojej aktywności naukowej zajmuję się badaniami oraz analizą wskaźników skrawalności związanych z obróbką skrawaniem stopów lekkich, głównie stopów magnezu.


W ramach organizacji konferencji zajmuję się przygotowaniem składu sesji oraz weryfikację poprawności działania przesłanych przez uczestników prezentacji.

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW, WERYFIKACJA PREZENTACJI

dr inż. Paweł Pieśko

W ramach aktywności naukowych skupiam się na zagadnieniach związanych z obróbką stopów aluminium, stabilnością procesu skrawania (zwłaszcza frezowania) oraz obróbką elementów cienkościennych.


Jestem odpowiedzialny za skład książki abstraktów, a także weryfikację poprawności działania nadsyłanych przez prelegentów prezentacji.

WSPARCIE TECHNICZNE UCZESTNIKÓW, WERYFIKACJA PREZENTACJI

dr inż. Krzysztof Ciecieląg

Na co dzień zajmuję się prowadzeniem badań związanych z obróbką skrawaniem materiałów kompozytowych.


W ramach przygotowań do konferencji odpowiadam za wsparcie techniczne uczestników konferencji, a także weryfikację poprawności działania nadsyłanych przez prelegentów prezentacji.

FINANSE

dr inż. Mariusz Kłonica

Zawodowo zajmuję się prowadzeniem badań warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie, metrologią oraz obróbką skrawaniem.


W ramach prac Komitetu Organizacyjnego Konferencji odpowiadam za finanse.

MEDIA I SKŁAD SESJI

dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska

Moje zainteresowania naukowe są związane z odkształceniami elementów cienkościennych po frezowaniu oraz badaniem właściwości warstwy wierzchniej.


W ramach konferencji jestem odpowiedzialna za kontakt z mediami,  składy poszczególnych sesji oraz wsparcie organizacji Inauguracji Konferencji.

Strona internetowa i projekty graficzne

mgr inż. Ewelina Kosicka

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych ze zużyciem tribologicznym kompozytów polimerowych stosowanych w lotnictwie.


Będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego odpowiadam za wykonanie i prowadzenie strony internetowej konferencji oraz przygotowanie projektów graficznych.

PATRONAT

Opłaty

Jedna opłata konferencyjna odpowiada jednemu referatowi.

Wpłat należy dokonywać na konto:

PEKAO S.A. O/Lublin
nr konta: 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
dopisek: imię i nazwisko oraz (SOS lub NSOŚ)

W formularzu rejestracyjnym Uczestnicy Konferencji wstępnie deklarują miejsce opublikowania przygotowanego artykułu (MATERIALS, ASTRJ, Mechanik).

Artykuł otrzyma możliwość publikacji po wydaniu zgody Komitetu Naukowego na wydanie w zadeklarowanym przez Autora czasopiśmie oraz po przejściu wszystkich procedur związanych z recenzowaniem przez wydawnictwo.
W przypadku wyboru czasopisma Materials należy uiścić redakcji MDPI opłatę zgodnie z wymaganiami czasopisma. Uczestnicy Konferencji otrzymają 15% rabatu na opłaty wydawnicze.

MATERIALS. Special Issue: Innovative and modern technologies of material machining in cutting and abrasive processes: punktacja ministerialna: 140 pkt.; Impact Factor: 3.057; indeksacja m.in. w Scopus, SCIE (Web of Science), Ei Compendex, PubMed, PMC, CaPlus / SciFinder, pkt., Inspec, Astrophysics Data System.

Advances in Science and Technology. Research Journal: punktacja ministerialna: 70 pkt.; Przewidywany Impact Factor: 1.57; indeksacja m.in. w Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection, EBSCOhost, DOAJ – Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus, J-Gate, Google Scholar, BazTech.


Mechanik
: to istniejący od ponad stu lat miesięcznik naukowo-techniczny, który ma opinię nie tylko najstarszego, ale i najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej. Jest pismem o ogólnopolskim zasięgu, polecanym dla inżynierów-konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi, rzemieślników oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

Przedstawiciele akademiccy

1 200
Opłata podstawowa obejmuje:
 • – wydanie książki streszczeń,

 • – obsługę organizacyjną,

 • – upust cenowy w czasopiśmie Materials * (indeksacja w Scopus i WoS, punkty ministerialne w 2021 r.: 140 pkt.). Special Issue: Innovative and modern technologies of material machining in cutting and abrasive processes; końcowy termin przyjmowania artykułów: 31 marca 2022 r.

 • – cena nie obejmuje kosztu noclegu oraz wyżywienia.

 • *Opłata nie obejmuje kosztów samej publikacji w Materials, a jedynie gwarantuje zniżkę 15% w SI.

Przedstawiciele przemysłu

1 200
Opłata podstawowa obejmuje:
 • – udział w Gali Otwarcia Konferencji,

 • – obsługa organizacyjna,

 • – cena nie obejmuje kosztu noclegu oraz wyżywienia.

 • Opłaty dodatkowe do wyboru 1-3:

 • (1) 1 000 zł logo i materiał reklamowy w książce streszczeń,

 • (2) 1 000 zł wystąpienie podczas Gali Otwarcia, stoisko/baner/plakat,

 • (3) 1 000 zł promocja firmy na stronie internetowej